แหล่งรวบรวมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

pyramids

พีรามิดอีหยิป 1 ใน  สิ่งมหรรศจรรย์ด้วยารก่อสร้างที่ซับซ้องกับการคำนวนอันยอดเยี่ยม ซึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ก้ยังไม่ทราบแน่ว่าเป็นการขุดหินลงไปหรือเป็นการนำหินมาซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ กันแน่ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นการก่อสร้างที่อดเยี่ยมเลยทีเดียว

carfarose

ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย หอคอยกลางน้ำแห่งอียิป ด้วยหินอ่อนทั้งหมด และมีบันไดทางขึ้นที่เป็นเอกรักษ์ โดยเป็นบันไดวนไปจนถึง ยอด ยิ่งตอนกลางคืนแล้ว ถ้าได้มองแสงตะเกียงบนยอดหอคอยแล้วยิ่งทำให้มันสวยงามมากขึ้นอีกด้วย

hanging_gardens

สวนลอยแห่งบาบิโลน คือความอุดมสมบูรณ์ นี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายใต้ดินแดนแห่งความแห้งแล้งกลางทะเลทราย ด้วยการคำนวยการหมุนเวียนของน้ำ หล่อเลี่ยงให้ต้นไม้ที่อยู่กลางทะเลทรายมีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

musoleam

สุสานมุสโซเลียมแห่งฮาลิคานาสซัส เป็นสิ่งมหรรศจรรย์ที่มีเรื่องงราวกล่าวถึง หลุ่มศพที่ฝังร่างเหล่าบรรดาพระมหากษัตริย์ เป็นจำนวนมาก ทำให้นอกจากจะเป็นสิ่งมหรรศจรรย์แล้ว ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทีสำคัวยด้วยครับ

colossus_

อนุสาวรีย์โคโลสซูสแห่งเกาะโรดส์ มีความสวยงามด้วยการปั้นรูปปั้นขนาดใหญ่ไว้ตรงทางเข้าของหมู่บ้าน ความยากอยู่ที่การปั้นรูปปั้นเริ่มจากขาทีละข้างมาบรรจบกันจนเป็นรูปปั้นทั้งตัวทำให้เป็นงานศิลปะเดียวที่เริ่มต้นการสร้างแบบนี้

daina_artena

วิหารไดอานา เกิดจากความเชื่อทางศาสนาของชาวกรีชโบราญ ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เพื่อเอาไว้บูชาเทพอาร์เทมิส ที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ เพียงปีละ 1 ครั้ง

zeus

อนุสาวรีย์เทพเจ้าซีอุส สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวเทนของเทพเจจ้า ซีอุส เพื่อให้เหล่าบรรดาเหลาประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะบูชา ถือเป็นสิ่งทีช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีเลยทีเดียว