เปิดกรุตำนานเทพเจ้ากวนอูเทพแห่งความซื่อสัตย์ ที่ทุกคนเคารพนับถือ

Guan yupic

อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือก็คือเทพเจ้ากวนอู ผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนบูชากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยความเชื่อที่ว่าท่านเป็นผู้รักชาติอย่างยิ่ง และมีความสัตย์เป็นที่ตั้งหาใครเปรียบไม่ได้ เมื่อนำมาบูชาไว้ในชายคาเรือนก็จะมีแต่โชคลาภ ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง คนในบ้านจะทำการงานสิ่งใดก็เจริญก้าวหน้าได้โดยง่าย ไร้อุปสรรคกีดขวาง ครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขตลอดไป

บางคนเข้าใจว่ากวนอูนั้นเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีน แต่ความจริงแล้วท่านมีตัวตนจริงในสมัยของพระเจ้าฮั้งซวงตี่ มีชาติกำเนิดอยู่ในครอบครัวของนักปราชญ์ จึงมีโอกาสได้ร่ำเรียนความรู้หลายอย่าง ที่เชี่ยวชาญมากที่สุดก็เห็นจะเป็นการศึกสงคราม ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การต่อสู้ไปจนถึงการเจรจาต่อรอง ท่านสามารถปราบข้าศึกได้จำนวนมาก ต่อให้ศึกนั้นจะดูหนักหนาเพียงใดก็ผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็ว นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าท่านจะช่วยปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ ได้ด้วย

ปางต่างๆ ของเทพเจ้ากวนอู

ในบ้านเราอาจจะได้เห็นปางของเทพเจ้ากวนอูไม่มากเท่าไร ไปทางไหนก็จะเห็นคนบูชาปางเดียวกันหมด แต่ความจริงแล้วท่านมีมากถึง 3 ปาง แถมยังมีแยกย่อยออกไปอีกด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้

เทพเจ้ากวนอูปางท่ายืน

จะมีลักษณะอยู่ในท่ายืนตรงดูสง่าผ่าเผย ใบหน้ามีความครุ่นคิดตรึกตรอง แสดงชัดถึงความกล้าหาญและซื่อตรง มือข้างหนึ่งจะถืออาวุธประจำกายที่เป็นง้าวด้ามยาว ชี้ปลายอาวุธลงพื้นพร้อมแนบด้ามจับไว้ด้านหลัง มืออีกข้างก็ลูบปลายเคราอย่างคนที่ใช้ความคิดนั่นเอง เทพเจ้ากวนอูปางนี้เรียกอีกอย่างว่าลี้กวนกง ผู้ที่เหมาะแก่การบูชาคือกลุ่มข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และผู้ที่มีบริวารในปกครองจำนวนมาก

เทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้า

น่าจะเป็นปางที่มีรายละเอียดสวยงามมากที่สุด แน่นอนว่ามักจะมีแต่องค์ใหญ่ๆ ด้วย เพราะถ้าองค์เล็กเกินไปก็จะดูไม่งดงามเท่าที่ควร ปางนี้เทพกวนอูจะขี่ม้าที่กำลังยกขาหน้าขึ้น พร้อมจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง ง้าวในมือก็อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมต่อสู้กับข้าศึก เทพเจ้ากวนอูปางนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฉีหม่ากวนกง ผู้ที่เหมาะกับการนำมาบูชาก็คือ ผู้ที่ต้องทำธุรกิจการค้าหรือกิจการงานใดๆ ที่ต้องมีการแข่งขันอยู่เสมอ

เทพเจ้ากวนอูปางนั่ง

ในปางนั่งนี้ ชุดเครื่องทรงของเทพเจ้ากวนอูจะคล้ายกับปางยืน นั่งบนตั่งทองคำฐานสูง อาจจะมีบริวารด้านหลังด้วยหรือไม่ก็ได้ ใบหน้าดูสงบเยือกเย็น สุขุมและน่าเกรงขาม มือข้างหนึ่งลูบปลายเครา ส่วนมืออีกข้างจะแตกต่างกันไป ได้แก่

– มือถือดาบโดยให้ปลายดาบปักลงกับพื้น ด้านหลังมีธงโบกสบัดอยู่พร้อมกับสัญลักษณ์ตรามังกร

– มือถือตำราเพื่ออ่าน มีง้าวตั้งตระหง่ายอยู่ด้านหลัง

– มือถือตำราเพื่ออ่าน พร้อมกับมีธงโบกสบัดอยู่ด้านหลัง มีอักษรมงคลปรากฎอยู่ด้วย

– มือถือตำราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบใดเพิ่มเติมอีก

เทพกวนอูในปางนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จว้อกวนกง ผู้ที่เหมาะกับการบูชาเทพในปางนี้ก็คือ ผู้ที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงสอบแข่งขัน หรือเป็นงานที่ต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ก็ได้ทั้งนั้น หากบูชาอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้เกิดความคิดที่ดีได้ตลอดเวลา สอบที่ได้ก็ผ่านได้โดยง่าย